Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง “อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

โดย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่

งานข้อมูล – สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

atraakhaacchaangkhantam_chbabthii_9.pdf

3601
TOP