Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มี.ค. 2559

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ปี 2557

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มี.ค. 2559
TOP