Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

ประชาสัมพันธ์ ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอประชาสัมพันธ์ ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot) หรือน้องสิทธิ สามารถศึกษารายละเอียดการเพิ่มน้องสิทธิเป็นเพื่อนและวิธีการใช้งานได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

TOP