Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกระบี่ โดยมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

วันที่ ๖ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกระบี่ โดยมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” น้ำตกห้วยโต้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

TOP