Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่จัด โครงการบริจาคโลหิตหนึ่งคนให้หลายคนรับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแนงงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP