Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ประชุมบูรณาการช่วยเหลือระดับจังหวัด ร่วมกับ คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อำเภอปลายพระยา และลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือ ครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด ตามปฏิบัติการ Krabi Steady

pll_content_description

TOP