Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ แก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP