Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำจังหวัดกระบี่

pll_content_description

 

วันนี้ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

 

—————————————- ภาพกิจกรรม —————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP