Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน ๒ หลักสูตร

pll_content_description

 

วันนี้ (๗ มกราคม ๒๕๖๒) นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนคลองจิหลาด ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และ หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ณ มัสยิดบ้านหัวนอน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ทั้ง ๒ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๔๐ คน

 

TOP