Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน ๑ หลักสูตร

pll_content_description

 

วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๒) นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรการทเนคไทและผ้าพันคอด้วยบาติก ณ สุขคีรีบาติก  ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๒๐ คน

 

TOP