Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดและปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน ๓ หลักสูตร

pll_content_description

 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒) นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรการตัดผ้าถุงสำเร็จ ณ สำนักสงฆ์บ้านเขาแก้ว ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่าวลึก อำเภอคลองยา จังหวัดกระบี่ และหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๔๐ คน และได้ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำเนคไทและผ้าพันคอด้วยบาติก ณ กลุ่มสุขคีรีบาติก ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๒๐ คน

 

TOP