Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน ๑ หลักสูตร

pll_content_description

 

  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ณ มัสยิดบ้านหัวนอน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๒๐ คน

 

TOP