Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

pll_content_description

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อนำบริการงานของรัฐสู่ประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง ณ โรงเรียนบ้านคลองหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

จังหวัด: 
กระบี่
TOP