Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมและแจกของรางวัล โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน สำหรับคำขวัญวันเด็กที่ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้แก่เด็กๆ ในปี 2560 คือ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

 

————————————- ภาพกิจกรรม——————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>> ภาพกิจกรรมอื่นๆ <<<<<<<<<<<

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

 

TOP