Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมบูรณาการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดกระบี่

pll_content_description

 

วันที่ (16 กุมภาพันธ์ 2560 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายพินิจ บุญเลิศ) มอบหมายพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมบูรณาการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดกระบี่" ณ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้นำกิจกรรมออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ 

1. กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน (ขุดลอกวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ) ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ โดย สนง.แรงงานจังหวัด
2. กิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ (การทำสลัดโรล / การทำแซนวิช) โดย สนง.จัดหางานจังหวัด
3. กิจกรรมให้ความรู้งานประกันสังคม การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 /มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 50 ชุด โดย สนง.ประกันสังคมจังหวัด 
4. กิจกรรมให้ความรู้สิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ฯลฯ แจกของที่ระลึก โดย สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
5. กิจกรรมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

 

———————————  ภาพกิจกรรม ———————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>> ประมวลภาพกิจกรรม<<<<<

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP