Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดกระบี่

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2561 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม และแจกของรางวัล โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน สำหรับคำขวัญวันเด็ก ที่ทางพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ในปี 2561 คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ทั้งนี้จากการสำรวจอาชีพในฝันจากกลุ่มเด็กที่มาร่วมกิจกรรม พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.อาชีพหมอ/พยาบาล 2.อาชีพรับราชกา

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2561 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม และแจกของรางวัล โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน สำหรับคำขวัญวันเด็ก ที่ทางพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ในปี 2561 คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ทั้งนี้จากการสำรวจอาชีพในฝันจากกลุ่มเด็กที่มาร่วมกิจกรรม พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.อาชีพหมอ/พยาบาล 2.อาชีพรับราชการทหาร 3.อาชีพรับราชการครู สำหรับอาชีพอื่นๆ ได้แก่ เชฟ นักฟุตบอล นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร และตำรวจ เป็นต้น

———————————- ภาพกิจกรรม ——————————–

 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

กิตติศักดิ์ อาจวิชัย : ภาพ 

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

TOP