Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

pll_content_description

 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสา และประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร เป็นประธานเปิดในพิธีฯ

TOP