Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดในงานพิธีราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

pll_content_description

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวหทัยชนก  พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดในงานพิธีราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมโภช  โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัด: 
กระบี่
TOP