Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการทำบุหงา

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่ หลักสูตรการทำบุหงา ณ ชุมชนเมืองเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 

——————————— ภาพกิจกรรม———————————

 

 

 

 

 

 

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP