Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการทำบุหงา

pll_content_description

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่ หลักสูตรการทำบุหงา ณ ชุมชนเมืองเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผู้สูงอายุอายุในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 16 ราย

 

———————————— ภาพกิจกรรม ————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP