Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตร ช่างทาสีอาคาร

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่ หลักสูตรช่างทาสีอาคาร ในพื้นที่ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 20 คน พร้อมตรวจติดตามความคืบหน้า หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ในพื้นที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม

 

————————————-  ภาพกิจกรรม———————————

 

 

 

 

 

 

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP