Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ

pll_content_description

 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

——————————- ภาพกิจกรรม————————————

 

 

 

 

**********************************

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP