Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ (ชั้นวางของ)

pll_content_description

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ (ชั้นวางของ) ในพื้นที่ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 16 คน

——————————————- ภาพกิจกรรรม——————————————–

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

TOP