Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ ) นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560

pll_content_description

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานเปิดงาน และวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของวันแรงงานแห่งชาติ

 

—————————————– ภาพกิจกรรม—————————————-

 

 

 

 

 

 

 

>> ประมวลภาพกิจกรรม <<

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP