Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ ) นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ) ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี

 

—————————————– ภาพกิจกรรม ———————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

กิตติศักดิ์ อาจวิชัย : ภาพ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

 

TOP