Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนโดยคณะกรรมการประเมินชมรมระดับประเทศ รอบที่ 1 ประจำปี 2560

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนโดยคณะกรรมการประเมินชมรมระดับประเทศ รอบที่ 1 ประจำปี 2560 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ดีเด่น) ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 

———————————- ภาพกิจกรรม———————————-

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 
TOP