Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง

pll_content_description

 

วันนี้ 9 มิถุนายน 2560 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวฐาปนี พระธาตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

 

——————————————— ภาพกิจกรรม——————————————–

 

 

 

 

 

 

*********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP