Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายข้าราชการ เข้าร่วมตรวจการบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงาน

pll_content_description

 

วันนี้ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายนางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงาน ผลการตรวจ จำนวน 1 ลำ คือเรือสินสมุทรนำโชค99 ลูกจ้างจำนวน 42 คน (ไทย 3 คน กัมพูชา 39 คน) ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย เรือมีสัญญาจ้างแรงงานทะเบียนลูกจ้างถูกต้อง ไม่พบการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน แต่อย่างใด

 

——————————————— ภาพกิจกรรม—————————————–

 

 

 

 

 

 

*********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

 

TOP