Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดการแสดงศิิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi ๒๐๑๘

pll_content_description

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวหทัยชนก  พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดการแสดงศิิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi ๒๐๑๘ ในฐานะเจ้าของพื้นที่การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งมอบธงสัญลักษณ์ฯ เจ้าภาพการจัดงานให้แก่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดงานครั้งต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ฯ

TOP