Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมพื้นที่เกาะพีพี​ และผู้ประกอบการร้านอาหาร​

pll_content_description

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้  นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ให้เป็นประธานมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมพื้นที่เกาะพีพี​ และผู้ประกอบการร้านอาหาร​ และบรรยาย​พิเศษการจัดระเบียบสังคม​ การจัดระเบียบสิ่งแว้ดล้อมและการจัดการน้ำเสีย​ การกำจัดขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดอ่าวนาง​ เกาะพีพี​ เกาะลันตา​ ฯ​ และบรรยายนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว​ ของ​ พันตำรวจโท​  หม่อมหลวง​ กิติบดี​ ประวิตร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่​
    ในการนี้​ นายสมควร​ ขันเงิน​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่​ ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม​ เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ​ เช่น​ พรบ.สถานบริการ​ พ.ศ.๒๕๐๙​ คำสั่งหัวหน้า​ คสช.​ที่​ ๒๒/๒๕๕๘​ เรื่อง​ การจัดระเบียบสังคมและ​ พรบ.ประกอบกิจการสถานบริการ​  พรบ.โรงแรม​ ๒๔๕๗​ กฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดประเภทและประกอบธุระกิจโรงแรม​ พ.ศ.๒๕๕๑​ ประกาศกระทรวงมหาดไทย​ หลักเกณฑ์และวิธีในการพิจารณา​ ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงแรม​ กฎกระทรวงมหาดไทย​ กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ให้ประกอบธุรกิจโรงแรม​ พ.ศ.๒๕๕๙​ กฎกระทรวง​ ฉบับที่​ ๓(๒๕๓๕)ออกตามความใน​ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ​ ๒๕๓๕​ เรื่อง​ ห้ามก่อสร้างโรงแรมบนเกาะพีพี​ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง​ พ.ศ.๒๕๓๕​ และ​ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ​ พ.ศ.๒๕๓๕​ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการฯปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด​ โดยแจ้งตรางการออกปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่จัดระเบียบสังคมจังหวัดในช่วง​ เดือน​ มีนาคม-พฤษภาคม​ ณ.บริเวณหลักที่สำคัญ​เช่น​ หาดอ่าวนาง​ หาดคลองม่วง​ หาดไร่เล​ หาดทับแขก​ เกาะลันตาและเกาะพีพี และมอบประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจแก่การปฎิบัติหน้าที่​่ของฝ่ายปกครอง​ จำนวน​ ๕​ คน พร้อมด้วย​  พ.ต.อ.สมชาย​  ซื่อต่อตระกูล​ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรกระบี่​  นางสาวนพพรรัตน์​ จรจรัญ​ จัดหางานจังหวัดกระบี่​  นางสาวหทัยชนก​ พูลศิริ​  แรงงานจังหวัดกระบี่​ นายศรัทธา​ ทองคำ​ นายอำเภอเมืองกระบี่​  พ.ต.อ.กฤฑภาส​ เดชอินทรศร​ ผกก.สภ.เกาะพีพี​ ว่าที่​ ร.ต.ท.สุวรรณ​ ท้วมศรี​ รอง.สว.(ป)​ส.ทท.๓​ กระบี่​ แทน​ ว่าที่​ ร.ต.สดายู​ สุทธิมาศ​ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ​ แทน​ ทสจ.​ นางศิริรักษ์​ อุราวรรณ​ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ​ แทนภาณิชย์จังหวัด​ร่วมการบรรยาย จำนวนผู้ประกอบการสถานบริการและคลายสถานบริการ​ ๒๐๐​ สถานประกอบการ ณ อาคารมาหยา โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบานา เกาะพีพี

TOP