Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว ตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

pll_content_description

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จังหวัด: 
กระบี่
TOP