Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

“ 5 เสือแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมการฝึกของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ พร้อมทั้งมอบทุนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกจากครัวเรือนยากจนตามปฏิบัติการ Krabi Steady”

pll_content_description

TOP