Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (แบบ สภ. 5)

ขนาด : 47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:39:12+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 ปี 2556

ขนาด : 2430.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:38:18+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2556

ขนาด : 6377.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:37:34+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่(มกราคม-ธันวาคม 2555)

ขนาด : 4601 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:36:38+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๖

ขนาด : 4968.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:35:46+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3/2555

ขนาด : 4978.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:34:55+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 ปี 2555

ขนาด : 4978.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:34:05+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 ปี 2555

ขนาด : 6424.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:33:19+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 ปี 2555

ขนาด : 4764.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:32:21+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2554

ขนาด : 12595.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:30:35+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 ปี งบประมาณ 2554

ขนาด : 1270.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:28:24+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 ปี งบประมาณ 2554

ขนาด : 6775.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:23:05+07
TOP